Последни новини

Съобщение 20.08.2019

“ВиК” ООД – Исперих уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на подмяна на участък от захранващ водопровод от ПС Лудогорци  на 21.08.2019г. от...

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „ВиК” ООД гр. Исперих 02.07.2019

Обявление Решение ЕЕДОП Документация Проект-на-договор Образци-на-документи espd-request Обекти спецификация  Информация за обекти    Протокол 1 Съобщение за отваряне на ценови оферти – Публикувано на 05.08.2019г....

Съобщение 14.02.2019

“ВиК” ООД – Исперих уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на ремонтни дейности по помпена станция „Исперих“  на 18.02.2019г. от 09:00 до 16:30 часа...

Съобщение 27.08.2018

“ВиК” ООД – Исперих уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на ремонтни дейности по помпена станция „Исперих“  на 29.08.2018г. от 09:00 до 16:30 часа...

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „ВиК” ООД гр. Исперих 17.04.2018

Документация образци на документи  Променени образци на документи – Публикувано на 23.04.2018г. обекти спецификация Информация за обекти 2017 Обявление Проект на договор  Променен проект...

Инкасиране на дължими суми за изразходваната питейна вода от потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих 05.01.2018

Обява Указания Образци Проект договор http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072000 http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072263 Протокол Договор

Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за МПС собственост на „ВиК” ООД гр. Исперих 14.11.2017

Указания Списък на МПС Образци проект договор Обява http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070299 http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070703   Протокол Договор

Съобщение 07.06.2017

“ВиК” ООД – Исперих уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на ремонтни дейности по помпена станция „Исперих“  на 12.06.2017г. от 09:00 до 16:30 часа...

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „В и К“ ООД гр.Исперих 03.04.2017

Документация ЕЕДОП – образец образци на документи Обявление Решение челна страница Проект на договор Информация за обекти 2016 Техническа спецификация   Протокол 1 Протокол...