Последни новини

Инкасиране на дължими суми за изразходваната питейна вода от потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих 05.01.2018

Обява Указания Образци Проект договор http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072000 http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072263

Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за МПС собственост на „ВиК” ООД гр. Исперих 14.11.2017

Указания Списък на МПС Образци проект договор Обява http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070299 http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070703   Протокол Договор

Съобщение 07.06.2017

“ВиК” ООД – Исперих уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на ремонтни дейности по помпена станция “Исперих”  на 12.06.2017г. от 09:00 до 16:30 часа...

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „В и К” ООД гр.Исперих 03.04.2017

Документация ЕЕДОП – образец образци на документи Обявление Решение челна страница Проект на договор Информация за обекти 2016 Техническа спецификация   Протокол 1 Протокол...

Предстоящо спиране на водоподаването 08.03.2017

Уважаеми жители на гр. Исперих и с. Лъвино. Поради извършване на аварийно ремонтни дейности в ПС “Исперих”  Ви уведомяваме, че на 09.03.2017г. ще бъде...

Сключване на задължителна застраховка “Гражданска отговорност” за МПС собственост на “ВиК” ООД гр. Исперих за срок 1 година 21.11.2016

Указания проект-договор Обява Образци Гр-отг-Таблица-№-1 Информация за удължаване на срока – http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9059175 Протокол Договор

Съобщение 14.11.2016

ПОВТОРНА ПОКАНА На основание т.4.6 от Приложение № 3 към чл13б от ПРУПДТДДУК е отправена повторна покана за избор на изпълнител за предоставяне на...

Съобщение 26.10.2016

На основание чл13б, ал.1 и ал.2 от ПРУПДТДДУК е открита процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни...

У В Е Д О М Л Е Н И Е 12.10.2016

Уведомление

Доставка на 1 брой нов комбиниран багер – товарач 16.09.2016

Документация_багер Обявление Решение-58 Документация Протокол_1 Протокол_2 Протокол-3 Доклад Решение-83 Договор Съобщение Комисията определя дата и час за публично отваряне на запечатаните, непрозрачни пликове с...