Последни новини

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ 18.10.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е „ВиК“ ООД гр. Исперих, съобщава на  своите потребители, че поради необходимост от неотложен ремонт на...

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНА ЦЕНА ЗА БЪДЕЩ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 2022-2026 Г. 28.06.2021

Съгласно Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС №8 от 18.01.2016г., обн. в ДВ бр.6 от 22.01.2016г. „В...

Съобщение 08.12.2020

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД – ГР. ИСПЕРИХ С Ъ О Б Щ Е Н И Е Поради усложнената епидемиологична обстановка в страната, във връзка...

У В Е Д О М Л Е Н И Е 14.10.2020

„ВиК“ ООД гр. Исперих, уведомява своите потребители, че касата в административната сграда на дружеството, намираща се на ул. „Боровец“ №1, гр. Исперих, работи с...

Съобщение 05.10.2020

“ВиК” ООД – Исперих уведомява своите потребители, че  на 06.10.2020г. от 08:00 до 17:00 часа ще бъде нарушено водоподаването към  гр.Исперих и с. Лъвино. Прекъсването...

ВРЕМЕННИ ПРОМЕНИ НА ДЕЙНОСТТА 25.03.2020

ВРЕМЕННИ ПРОМЕНИ НА ДЕЙНОСТТА НА „ВиК“ ООД ГР. ИСПЕРИХ Уважаеми потребители, Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната и с цел...

Доставка на тръби за нуждите на ВиК Исперих 09.03.2020

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9096936 http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9097401

Съобщение 23.10.2019

 На основание чл13б, ал.1 и ал.2 от ПРУПДТДДУК е открита процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни...