Author: Системен администратор

Съобщение

“ВиК” ООД – Исперих уведомява своите потребители, че  на 14.02.2019г. от 09:00 до 17:00 часа ще бъде прекъснато водоподаването към  гр.Исперих и с. Лъвино. Прекъсването се налага заради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия в района на помпена станция “Исперих”. ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО.

Read More

Съобщение

“ВиК” ООД – Исперих уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на ремонтни дейности по помпена станция “Исперих”  на 29.08.2018г. от 09:00 до 16:30 часа ще бъде нарушено водоподаването в  гр.Исперих и с.Лъвино. ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО.

Read More

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „ВиК” ООД гр. Исперих

Документация образци на документи  Променени образци на документи – Публикувано на 23.04.2018г. обекти спецификация Информация за обекти 2017 Обявление Проект на договор  Променен проект на договор – Публикувано на 23.04.2018г. Решение espd Линк към обявлението за промяна   http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F14_2014&id=843567&mode=view За попълване на еЕЕДОП моля отворете следния линк: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg   Протокол 1 Протокол 2 Съобщение Протокол 3 Решение класиране […]

Read More

Доставка на горива /автомобилен бензин А95Н, дизелово моторно гориво и пропан-бутан/ за нуждите на “В и К” ООД – гр. Исперих.

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=831546 Договор

Read More

Инкасиране на дължими суми за изразходваната питейна вода от потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих

Обява Указания Образци Проект договор http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072000 http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072263 Протокол Договор

Read More

Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за МПС собственост на „ВиК” ООД гр. Исперих

Указания Списък на МПС Образци проект договор Обява http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070299 http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070703   Протокол Договор

Read More

Съобщение

“ВиК” ООД – Исперих уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на ремонтни дейности по помпена станция “Исперих”  на 12.06.2017г. от 09:00 до 16:30 часа ще бъде нарушено водоподаването в  гр.Исперих. ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО.

Read More

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „В и К” ООД гр.Исперих

Документация ЕЕДОП – образец образци на документи Обявление Решение челна страница Проект на договор Информация за обекти 2016 Техническа спецификация   Протокол 1 Протокол 2 Протокол 3 Решение Доклад договор   Комисията определя дата и час за публично отваряне на запечатаните, непрозрачни пликове с надпис “Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници, а именно – 05.04.2017г., […]

Read More

Предстоящо спиране на водоподаването

Уважаеми жители на гр. Исперих и с. Лъвино. Поради извършване на аварийно ремонтни дейности в ПС “Исперих”  Ви уведомяваме, че на 09.03.2017г. ще бъде спряно водoподаването в периода от 08:00h до 12:00h. Предварително благодарим за проявеното разбиране и търпение!

Read More

Сключване на задължителна застраховка “Гражданска отговорност” за МПС собственост на “ВиК” ООД гр. Исперих за срок 1 година

Указания проект-договор Обява Образци Гр-отг-Таблица-№-1 Информация за удължаване на срока – http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9059175 Протокол Договор

Read More