Ценоразпис

Текущата тарифа по наредбите на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за доставяне на питейна вода (водоснабдяване) на един кубик е  2,736лв. с ДДС.