Профил на купувача

Текущи процедури по ЗОП

  • Съобщение 23.10.2019  На основание чл13б, ал.1 и ал.2 от ПРУПДТДДУК е открита процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги ...
Още...

Приключили процедури по ЗОП – архив

Още...