Author: vikisperih

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е „ВиК“ ООД гр. Исперих, съобщава на  своите потребители, че поради необходимост от неотложен ремонт на водна кула – Исперих, ще бъде нарушено нормалното водоподаване по високите части на града за периода 19.10.2021 г. – 20.10.2021 г. Дружеството се извинява за създаденото неудобство. От Ръководството.

Read More

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНА ЦЕНА ЗА БЪДЕЩ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 2022-2026 Г.

Съгласно Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС №8 от 18.01.2016г., обн. в ДВ бр.6 от 22.01.2016г. „В и К” ООД гр. Исперих оповестява своите потребители, че ще внесе заявление в КЕВР, за утвърждаване и одобряване на цена на водоснабдителната услуга на обслужваната територия от дружеството. 1. Предложената за […]

Read More

Съобщение

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД – ГР. ИСПЕРИХ С Ъ О Б Щ Е Н И Е Поради усложнената епидемиологична обстановка в страната, във връзка с COVID-19, Ви уведомяваме, че няма да се извършва реално отчитане на индивидуални и общи водомери в режим на етажна собственост през м. Декември, 2020 г. След възможно реално отчитане на […]

Read More

У В Е Д О М Л Е Н И Е

„ВиК“ ООД гр. Исперих, уведомява своите потребители, че касата в административната сграда на дружеството, намираща се на ул. „Боровец“ №1, гр. Исперих, работи с ново работно време от 7:30 ч. до 17:30 ч.

Read More

Съобщение

“ВиК” ООД – Исперих уведомява своите потребители, че  на 06.10.2020г. от 08:00 до 17:00 часа ще бъде нарушено водоподаването към  гр.Исперих и с. Лъвино. Прекъсването се налага поради извършване на ремонт по Кула “Исперих”. ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО.

Read More

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „ВиК” ООД гр. Исперих

https://app.eop.bg/buyer/26799

Read More

ВРЕМЕННИ ПРОМЕНИ НА ДЕЙНОСТТА

ВРЕМЕННИ ПРОМЕНИ НА ДЕЙНОСТТА НА „ВиК“ ООД ГР. ИСПЕРИХ Уважаеми потребители, Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната и с цел ограничаване на разпространението на COVID-19, временно се променя дейността на дружеството, а именно: 1.Преустановява се достъпа на граждани в административната сграда на „ВиК“ ООД гр. Исперих, находяща се на адрес: гр. […]

Read More

Доставка на тръби за нуждите на ВиК Исперих

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9096936 http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9097401

Read More

Доставка на горива /автомобилен бензин А95Н, дизелово моторно гориво и пропан-бутан/ за нуждите на “В и К” ООД – гр. Исперих.

Решение Публикувано на 19.02.2020г.

Read More

Съобщение

 На основание чл13б, ал.1 и ал.2 от ПРУПДТДДУК е открита процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона на кредитните институции.    Покана Документация Повторна покана

Read More