Новини

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е „ВиК“ ООД гр. Исперих, съобщава на  своите потребители, че поради необходимост от неотложен ремонт на водна кула – Исперих, ще бъде нарушено нормалното водоподаване по високите части на града за периода 19.10.2021 г. – 20.10.2021 г. Дружеството се извинява за създаденото неудобство. От Ръководството.

Read More

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНА ЦЕНА ЗА БЪДЕЩ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 2022-2026 Г.

Съгласно Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС №8 от 18.01.2016г., обн. в ДВ бр.6 от 22.01.2016г. „В и К” ООД гр. Исперих оповестява своите потребители, че ще внесе заявление в КЕВР, за утвърждаване и одобряване на цена на водоснабдителната услуга на обслужваната територия от дружеството. 1. Предложената за […]

Read More

Съобщение

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД – ГР. ИСПЕРИХ С Ъ О Б Щ Е Н И Е Поради усложнената епидемиологична обстановка в страната, във връзка с COVID-19, Ви уведомяваме, че няма да се извършва реално отчитане на индивидуални и общи водомери в режим на етажна собственост през м. Декември, 2020 г. След възможно реално отчитане на […]

Read More

У В Е Д О М Л Е Н И Е

„ВиК“ ООД гр. Исперих, уведомява своите потребители, че касата в административната сграда на дружеството, намираща се на ул. „Боровец“ №1, гр. Исперих, работи с ново работно време от 7:30 ч. до 17:30 ч.

Read More

Съобщение

“ВиК” ООД – Исперих уведомява своите потребители, че  на 06.10.2020г. от 08:00 до 17:00 часа ще бъде нарушено водоподаването към  гр.Исперих и с. Лъвино. Прекъсването се налага поради извършване на ремонт по Кула “Исперих”. ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО.

Read More

ВРЕМЕННИ ПРОМЕНИ НА ДЕЙНОСТТА

ВРЕМЕННИ ПРОМЕНИ НА ДЕЙНОСТТА НА „ВиК“ ООД ГР. ИСПЕРИХ Уважаеми потребители, Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната и с цел ограничаване на разпространението на COVID-19, временно се променя дейността на дружеството, а именно: 1.Преустановява се достъпа на граждани в административната сграда на „ВиК“ ООД гр. Исперих, находяща се на адрес: гр. […]

Read More

Доставка на тръби за нуждите на ВиК Исперих

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9096936 http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9097401

Read More

Съобщение

“ВиК” ООД – Исперих уведомява своите потребители, че  на 17.10.2019г. от 09:00 до 17:00 часа ще бъде прекъснато водоподаването към  гр.Исперих и с. Лъвино. Прекъсването се налага поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия в района на помпена станция “Исперих”. ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО.

Read More

Съобщение

“ВиК” ООД – Исперих уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на подмяна на участък от захранващ водопровод от ПС Лудогорци  на 21.08.2019г. от 09:00 до 17:30 часа ще бъде преустановено водоподаването към селата: с.Лудогорци, с. М. Йонково, с.Йонково и с. Старо селище. ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО.

Read More

Съобщение

“ВиК” ООД – Исперих уведомява своите потребители, че  на 14.02.2019г. от 09:00 до 17:00 часа ще бъде прекъснато водоподаването към  гр.Исперих и с. Лъвино. Прекъсването се налага заради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия в района на помпена станция “Исперих”. ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО.

Read More