Новини

Съобщение

“ВиК” ООД – Исперих уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на ремонтни дейности по помпена станция “Исперих”  на 12.06.2017г. от 09:00 до 16:30 часа ще бъде нарушено водоподаването в  гр.Исперих. ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО.

Read More

Предстоящо спиране на водоподаването

Уважаеми жители на гр. Исперих и с. Лъвино. Поради извършване на аварийно ремонтни дейности в ПС “Исперих”  Ви уведомяваме, че на 09.03.2017г. ще бъде спряно водoподаването в периода от 08:00h до 12:00h. Предварително благодарим за проявеното разбиране и търпение!

Read More

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уведомление

Read More

О Б Я В А

Предложение на нови цени за доставяне вода, отвеждане на отпадни и дъждовни води и пречистване на отпадъчни и дъждовни води на потребителите. Обява цена

Read More

Съобщение

На основание Закона за регулиране на В и К услуги и във връзка с изискванията на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС № 8 от 18.01.2016 г. (обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016 г.), „ВиК” ООД  гр. Исперих УВЕДОМЯВА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, че предстои изготвяне и представяне за одобрение в Комисията […]

Read More

Предстоящо спиране на водоподаването!

Уважаеми жители на гр. Исперих и с. Лъвино. Поради извършване на строителни ремонти  от “Енерго-Про” и предстоящо прекъснато електрозахранване на ПС “Исперих”  Ви уведомяваме, че на 15.02.2016г. (понеделник) ще бъде спряно водoподаването в периода от 09:00 до 16:00. Предварително благодарим за проявеното разбиране и търпение!

Read More

ОТЛОЖЕНО Предстоящо спиране на водоподаването!

Уважаеми жители на гр. Исперих и с. Лъвино. Поради извършване на строителни ремонти  от “Енерго-Про” и предстоящо прекъснато електрозахранване на ПС “Исперих”  Ви уведомяваме, че на 05.02.2016г. (петък) ще бъде спряно водoподаването в периода от 09:00 до 16:00. Предварително благодарим за проявеното разбиране и търпение!   Поради лоши метеорологични условия ремонта е отложен за неопределено време.

Read More

Предстоящо спиране на водоподаването!

    Уважаеми  жители на гр.  Исперих,  във връзка  със строителството на водния цикъл на гр. Исперих ще предстои  частично спиране на водоподаването в гр. Исперих  на 11.11.2015 г.  от 08:00 ч. до 18:00 ч.     Предварително благодарим за проявеното разбиране и търпение!

Read More

Предстоящо спиране на водоподаването!

  Уважаеми  жители на гр.  Исперих,  във връзка  със строителството на водния цикъл на гр. Исперих ще предстои  частично спиране на водоподаването в гр. Исперих  на 09.11.2015 г.  от 08:00 ч. до 18:00 ч.     Предварително благодарим за проявеното разбиране и търпение!

Read More

Предстоящо спиране на водоподаването!

   Уважаеми  жители на гр.  Исперих,  във връзка  със строителството на водния цикъл на гр. Исперих ще предстои  частично спиране на водоподаването в гр. Исперих  на 05.11.2015 г.  от 08:00 ч. до 18:00 ч.     Предварително благодарим за проявеното разбиране и търпение!

Read More