Новини

Съобщение

На основание Закона за регулиране на В и К услуги и във връзка с изискванията на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС № 8 от 18.01.2016 г. (обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016 г.), „ВиК” ООД  гр. Исперих УВЕДОМЯВА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, че предстои изготвяне и представяне за одобрение в Комисията […]

Read More

Предстоящо спиране на водоподаването!

Уважаеми жители на гр. Исперих и с. Лъвино. Поради извършване на строителни ремонти  от “Енерго-Про” и предстоящо прекъснато електрозахранване на ПС “Исперих”  Ви уведомяваме, че на 15.02.2016г. (понеделник) ще бъде спряно водoподаването в периода от 09:00 до 16:00. Предварително благодарим за проявеното разбиране и търпение!

Read More

ОТЛОЖЕНО Предстоящо спиране на водоподаването!

Уважаеми жители на гр. Исперих и с. Лъвино. Поради извършване на строителни ремонти  от “Енерго-Про” и предстоящо прекъснато електрозахранване на ПС “Исперих”  Ви уведомяваме, че на 05.02.2016г. (петък) ще бъде спряно водoподаването в периода от 09:00 до 16:00. Предварително благодарим за проявеното разбиране и търпение!   Поради лоши метеорологични условия ремонта е отложен за неопределено време.

Read More

Предстоящо спиране на водоподаването!

    Уважаеми  жители на гр.  Исперих,  във връзка  със строителството на водния цикъл на гр. Исперих ще предстои  частично спиране на водоподаването в гр. Исперих  на 11.11.2015 г.  от 08:00 ч. до 18:00 ч.     Предварително благодарим за проявеното разбиране и търпение!

Read More

Предстоящо спиране на водоподаването!

  Уважаеми  жители на гр.  Исперих,  във връзка  със строителството на водния цикъл на гр. Исперих ще предстои  частично спиране на водоподаването в гр. Исперих  на 09.11.2015 г.  от 08:00 ч. до 18:00 ч.     Предварително благодарим за проявеното разбиране и търпение!

Read More

Предстоящо спиране на водоподаването!

   Уважаеми  жители на гр.  Исперих,  във връзка  със строителството на водния цикъл на гр. Исперих ще предстои  частично спиране на водоподаването в гр. Исперих  на 05.11.2015 г.  от 08:00 ч. до 18:00 ч.     Предварително благодарим за проявеното разбиране и търпение!

Read More

Предстоящо спиране на водоподаването

   Уважаеми  жители на гр.  Исперих,  във връзка  със строителството на водния цикъл на гр. Исперих ще предстои  частично спиране на водоподаването в гр. Исперих  на 02.11.2015 г.  от 08:00 ч. до 18:00 ч.     Предварително благодарим за проявеното разбиране и търпение!

Read More

Предстоящо спиране на водоподаването!

Уважаеми  жители на гр.  Исперих,  във връзка  със строителството на водния цикъл на гр. Исперих ще предстои  частично спиране на водоподаването в гр. Исперих  на 28.10.2015 г.  от 08:00 ч. до 18:00 ч.     Предварително благодарим за проявеното разбиране и търпение!

Read More

Нарушено водоподаване

   Уважаеми  жители на гр.  Исперих и с. Лъвино ,  във връзка с планова годишна профилактика на “Енерго-Про” АД   ще има  нарушено водоподаване  на 21.10.2015 г.  от 09:00 ч. до 16:30 ч. към гр. Исперих и с. Лъвино.      Предварително благодарим за проявеното разбиране и търпение!

Read More

Предстоящо спиране на водоподаването!

Уважаеми  жители на гр.  Исперих,  във връзка  със строителството на водния цикъл на гр. Исперих ще предстои  частично спиране на водоподаването в гр. Исперих  на 14.10.2015 г.  от 08:00 ч. до 18:00 ч.     Предварително благодарим за проявеното разбиране и търпение!

Read More