Blog

Нарушено водоподаване

   Уважаеми  жители на гр.  Исперих и с. Лъвино ,  във връзка с планова годишна профилактика на “Енерго-Про” АД   ще има  нарушено водоподаване  на 21.10.2015 г.  от 09:00 ч. до 16:30 ч. към гр. Исперих и с. Лъвино. 

    Предварително благодарим за проявеното разбиране и търпение!