Blog

Ремонт на сондажни потопяеми и хоризонтални помпи

  1. Обявление за процедура по ЗОП.
  2. Разяснение 1.
  3. Протокол 1 за решения на комисия по избор на изпълнител.
  4. Протокол 2 за решения на комисия по избор на изпълнител.
  5. Решение 1
  6. Решение 2
  7. Решение 3
  8. Решение 4

Договор Електрапомп