Изтекли процедури по ЗОП – архив

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „ВиК” ООД гр. Исперих

https://app.eop.bg/buyer/26799

Read More

Доставка на тръби за нуждите на ВиК Исперих

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9096936 http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9097401

Read More

Доставка на горива /автомобилен бензин А95Н, дизелово моторно гориво и пропан-бутан/ за нуждите на “В и К” ООД – гр. Исперих.

Решение Публикувано на 19.02.2020г.

Read More

Съобщение

 На основание чл13б, ал.1 и ал.2 от ПРУПДТДДУК е открита процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона на кредитните институции.    Покана Документация Повторна покана

Read More

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „ВиК” ООД гр. Исперих

Обявление –  Публикувано на 02.07.2019г. Решение –Публикувано на 02.07.2019г. ЕЕДОП –  Публикувано на 02.07.2019г. Документация – Публикувано на 02.07.2019г. Проект-на-договор – Публикувано на 02.07.2019г. Образци-на-документи – Публикувано на 02.07.2019г. espd-request – Публикувано на 02.07.2019г. Обекти спецификация  – Публикувано на 02.07.2019г. Информация за обекти  – Публикувано на 02.07.2019г. Протокол 1 –Публикувано на 30.07.2019г. Протокол 2 – […]

Read More

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „ВиК” ООД гр. Исперих

Документация – Публикувано на 17.04.2018г. образци на документи – Публикувано на 17.04.2018г.  Променени образци на документи – Публикувано на 23.04.2018г. обекти спецификация – Публикувано на 17.04.2018г. Информация за обекти 2017 – Публикувано на 17.04.2018г. Обявление – Публикувано на 17.04.2018г. Проект на договор – Публикувано на 17.04.2018г.  Променен проект на договор – Публикувано на 23.04.2018г. Решение – […]

Read More

Доставка на горива /автомобилен бензин А95Н, дизелово моторно гориво и пропан-бутан/ за нуждите на “В и К” ООД – гр. Исперих.

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=831546 Договор  – Публикувано  на 09.03.2018г.

Read More

Инкасиране на дължими суми за изразходваната питейна вода от потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих

Обява – Публикувано на 05.01.2018г. Указания –  Публикувано на 05.01.2018г. Образци –  Публикувано на 05.01.2018г. Проект договор  – Публикувано на 05.01.2018г. http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072000 –   Публикувано на 05.01.2018г. http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072263 –  Публикувано на 07.01.2018г. Протокол – Публикувано на 29.01.2018г. Договор  – Публикувано на 13.02.2018г.

Read More

Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за МПС собственост на „ВиК” ООД гр. Исперих

Указания Списък на МПС Образци проект договор Обява http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070299 http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070703   Протокол Договор

Read More

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „В и К” ООД гр.Исперих

Документация –   Публикувано на 04.03.2017г. ЕЕДОП – образец –  Публикувано на 04.03.2017г. образци на документи   – Публикувано на 04.03.2017г. Обявление   – Публикувано на 04.03.2017г. Решение –Публикувано на 04.03.2017г. челна страница –   Публикувано на 04.03.2017г. Проект на договор   – Публикувано на 04.03.2017г. Информация за обекти 2016   – Публикувано на 04.03.2017г. Техническа спецификация   – Публикувано на 04.03.2017г. Протокол 1 – Публикувано […]

Read More