Изтекли процедури по ЗОП – архив

Доставка на тръби за нуждите на ВиК Исперих

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9096936 http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9097401

Read More

Доставка на горива /автомобилен бензин А95Н, дизелово моторно гориво и пропан-бутан/ за нуждите на “В и К” ООД – гр. Исперих.

Read More

Съобщение

 На основание чл13б, ал.1 и ал.2 от ПРУПДТДДУК е открита процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона на кредитните институции.    Покана Документация Повторна покана

Read More

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „ВиК” ООД гр. Исперих

Обявление Решение ЕЕДОП Документация Проект-на-договор Образци-на-документи espd-request Обекти спецификация  Информация за обекти    Протокол 1 Съобщение за отваряне на ценови оферти – Публикувано на 05.08.2019г. Протокол 2 Протокол №3 Доклад Решение класиране Договор Допълнително споразумение №1 от 31.10.2019 г.

Read More

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „ВиК” ООД гр. Исперих

Документация образци на документи  Променени образци на документи – Публикувано на 23.04.2018г. обекти спецификация Информация за обекти 2017 Обявление Проект на договор  Променен проект на договор – Публикувано на 23.04.2018г. Решение espd Линк към обявлението за промяна   http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F14_2014&id=843567&mode=view За попълване на еЕЕДОП моля отворете следния линк: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg   Протокол 1 Протокол 2 Съобщение Протокол 3 Решение класиране […]

Read More

Доставка на горива /автомобилен бензин А95Н, дизелово моторно гориво и пропан-бутан/ за нуждите на “В и К” ООД – гр. Исперих.

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=831546 Договор

Read More

Инкасиране на дължими суми за изразходваната питейна вода от потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих

Обява Указания Образци Проект договор http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072000 http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072263 Протокол Договор

Read More

Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за МПС собственост на „ВиК” ООД гр. Исперих

Указания Списък на МПС Образци проект договор Обява http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070299 http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070703   Протокол Договор

Read More

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „В и К” ООД гр.Исперих

Документация ЕЕДОП – образец образци на документи Обявление Решение челна страница Проект на договор Информация за обекти 2016 Техническа спецификация   Протокол 1 Протокол 2 Протокол 3 Решение Доклад договор   Комисията определя дата и час за публично отваряне на запечатаните, непрозрачни пликове с надпис “Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници, а именно – 05.04.2017г., […]

Read More

Сключване на задължителна застраховка “Гражданска отговорност” за МПС собственост на “ВиК” ООД гр. Исперих за срок 1 година

Указания проект-договор Обява Образци Гр-отг-Таблица-№-1 Информация за удължаване на срока – http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9059175 Протокол Договор

Read More