Author: Администратор

Страницата е в процес на разработка

Здравейте отново, Както става ясно съвсем скоро ще имаме подновена интернет страница, която ще предостави на Вас – клиентите повече възможности и достъп през всички мобилни устройства. Новият ни сайт ще се развива пред очите Ви. Надяваме се съвсем скоро да можете да се наслаждавате на пълната му функционалност.

Read More

Ремонт на сондажни потопяеми и хоризонтални помпи

Обявление за процедура по ЗОП. Разяснение 1. Протокол 1 за решения на комисия по избор на изпълнител. Протокол 2 за решения на комисия по избор на изпълнител. Решение 1 Решение 2 Решение 3 Решение 4 Договор Електрапомп

Read More

Доставка на ел. енергия и координатор на балансираща група

Обявление за процедура по ЗОП за доставка на ел. енергия. Протокол 1 за решения на комисия по избор на изпълнител. Протокол 2 за решения на комисия по избор на изпълнител. Разяснение 1. Разяснение 2. Решение. Договор ЧЕЗ. Ценово предложение. Предложение за изпълнение. плащане по договор

Read More

Сключване на задължителна гражданска отговорност на МПС за една година

Публична покана. Протокол за решение на комисия за избор на изпълнител. Договор – гражданска отговорност.

Read More

Доставка на аварийни скоби

Публична покана. Протокол за решение на комисия за избор на изпълнител. Договор за изпълнение. Плащания по договор

Read More