Blog

ВРЕМЕННИ ПРОМЕНИ НА ДЕЙНОСТТА

ВРЕМЕННИ ПРОМЕНИ НА ДЕЙНОСТТА НА

„ВиК“ ООД ГР. ИСПЕРИХ

Уважаеми потребители,

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната и с цел ограничаване на разпространението на COVID-19, временно се променя дейността на дружеството, а именно:

1.Преустановява се достъпа на граждани в административната сграда на „ВиК“ ООД гр. Исперих, находяща се на адрес: гр. Исперих, ул. „Боровец“ №1, поради което няма да работи касата на дружеството.

2. Преустановява се обходът на инкасатори по имотите на потребителите за отчитане на измервателните устройства. При невъзможност за самоотчитане, потребеното количество ще се определя, съгласно чл.35, ал.2 от Наредба №4 на МРРБ. След реалното отчитане на показанията на водомерите, количеството питейна вода ще се изравни в съответствие с реалното потребление.

3. Препоръчваме Ви следните възможности за дистанционно обслужване:

3.1. Самоотчет – след започване на отчетния период по определен график.

Показанията може да подадете по няколко начина:

– Чрез интернет сайта на дружеството www.vikisperih.com в раздел „Обслужване на клиенти“ под раздел „Проверка на сметка“ и се следват указанията за регистрация.

– С позвънявания на следните м. тел.:0882 507 526 или 0896 635 603. Обаждания се приемат всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:00 ч.

3.2. Дистанционно плащане на сметки:

– Чрез системата на “Epay” и “Easy.pay”.

– На касите на „Български пощи“ АД.

– Банкови плащания по сметки на дружеството:

Банка ЦКБ АД – IBAN: BG43CECB97901019993500, BIC:CECBBGSF.

Банка Експресбанк – IBAN: BG92TTBB94001519023289, BIC: TTBBBG22.

3.3. За въпроси, молби, жалби и др. – сканирани и подписани се изпращат на e-mail: inkaso_isperih@abv.bg.

3.4. За проектиране, съгласуване на инвестиционни проекти и присъединяване към ВиК мрежата, може да получите повече информация, като подадете запитване на e-mail: opik_vikisperih@abv.bg.

3.5. За подаване сигнал за авария на тел. 08431/36-37.