Blog

Доставка на 1 брой нов комбиниран багер – товарач

Документация_багер
Обявление
Решение-58
Документация
Протокол_1
Протокол_2
Протокол-3
Доклад
Решение-83

Договор

Съобщение

Комисията определя дата и час за публично отваряне на запечатаните, непрозрачни пликове с надпис “Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници, а именно – 18.10.2016г., 10:00 часа в стая 4, ет.2, находяща се в административната сграда на дружеството – гр. Исперих, ул. “Боровец” №1 (Публикувано на 14.10.2016г.)