Blog

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „ВиК” ООД гр. Исперих

Обявление –  Публикувано на 02.07.2019г.

Решение –Публикувано на 02.07.2019г.

ЕЕДОП –  Публикувано на 02.07.2019г.

Документация – Публикувано на 02.07.2019г.

Проект-на-договор – Публикувано на 02.07.2019г.

Образци-на-документи – Публикувано на 02.07.2019г.

espd-request – Публикувано на 02.07.2019г.

Обекти спецификация  – Публикувано на 02.07.2019г.

Информация за обекти  – Публикувано на 02.07.2019г.

Протокол 1 –Публикувано на 30.07.2019г.

Протокол 2 – Публикувано на 30.07.2019г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти – Публикувано на 05.08.2019г.

Протокол №3 – Публикувано на 26.08.2019г.

Доклад – Публикувано на 26.08.2019г.

Решение класиране – Публикувано на 02.09.2019г.

Договор – Публикувано на 30.09.2019г.

Обявление-възложена-поръчка – Публикувано на14.10.2019г.

Обявление изменение договор – Публикувано на 20.11.2019г.

Допълнително споразумение №1 от 31.10.2019 г. –  – Публикувано на 20.10.2019г.