Blog

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „ВиК” ООД гр. Исперих

Документация – Публикувано на 17.04.2018г.

образци на документи – Публикувано на 17.04.2018г.

 Променени образци на документи – Публикувано на 23.04.2018г.

обекти спецификация – Публикувано на 17.04.2018г.

Информация за обекти 2017 – Публикувано на 17.04.2018г.

Обявление – Публикувано на 17.04.2018г.

Проект на договор – Публикувано на 17.04.2018г.

 Променен проект на договор – Публикувано на 23.04.2018г.

Решение – Публикувано на 17.04.2018г.

espd  – Публикувано на 17.04.2018г.

Линк към обявлението за промяна   http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F14_2014&id=843567&mode=view – Публикувано на 23.04.2018г.

За попълване на еЕЕДОП моля отворете следния линк: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg – Публикувано на 17.04.2018г.

 

Протокол 1 – Публикувано на 18.05.2018г.

Протокол 2 – Публикувано на 18.05.2018г.

СъобщениеПубликувано на 25.05.2018г.

Протокол 3 – Публикувано на 05.06.2018г.

Решение класиране – Публикувано на 12.06.2018г.

Доклад – Публикувано на 05.06.2018г.

Договор –Публикувано на 19.07.2018г.

Обявление-за-възложена-поръчкаПубликувано на 10.08.2018г.

Обявление-за-изменение-на-договор – Публикувано на 11.02.2019г.

Обявление за изменение – http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F20_2014&id=893574 – Публикувано на 12.02.2019г.

Допълнително споразумение №1 към договор от 19.07.2018 г. – Публикувано на 12.02.2019г.

Допълнително споразумение №2 към договор – Публикувано на 20.08.2019г.