Blog

Инкасиране на дължими суми за изразходваната питейна вода от потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих

Обява

Указания

Образци

Проект договор

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072000

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072263

Протокол

Договор