Blog

Инкасиране на дължими суми за изразходваната питейна вода от потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих

Обява – Публикувано на 05.01.2018г.

Указания –  Публикувано на 05.01.2018г.

Образци –  Публикувано на 05.01.2018г.

Проект договор  – Публикувано на 05.01.2018г.

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072000 –   Публикувано на 05.01.2018г.

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072263 –  Публикувано на 07.01.2018г.

Протокол – Публикувано на 29.01.2018г.

Договор  – Публикувано на 13.02.2018г.