Blog

Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за МПС собственост на „ВиК” ООД гр. Исперих

Указания

Списък на МПС

Образци

проект договор

Обява

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070299

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070703

 

Протокол

Договор