Blog

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНА ЦЕНА ЗА БЪДЕЩ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 2022-2026 Г.

Съгласно Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС №8 от 18.01.2016г., обн. в ДВ бр.6 от 22.01.2016г. „В и К” ООД гр. Исперих оповестява своите потребители, че ще внесе заявление в КЕВР, за утвърждаване и одобряване на цена на водоснабдителната услуга на обслужваната територия от дружеството.

1. Предложената за утвърждаване от КЕВР цена за 2022 година е: 2,532 лв./куб. без ДДС.

2. Предложената за утвърждаване от КЕВР цена за 2023 година е: 2,550 лв./куб. без ДДС.

3. Предложената за утвърждаване от КЕВР цена за 2024 година е: 2,702 лв./куб. без ДДС.

4. Предложената за утвърждаване от КЕВР цена за 2025 година е: 2,751 лв./куб. без ДДС.

5. Предложената за утвърждаване от КЕВР цена за 2026 година е: 2,777 лв./куб. без ДДС.