Blog

Съобщение

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД – ГР. ИСПЕРИХ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Поради усложнената епидемиологична обстановка в страната, във връзка с COVID-19, Ви уведомяваме, че няма да се извършва реално отчитане на индивидуални и общи водомери в режим на етажна собственост през м. Декември, 2020 г.

След възможно реално отчитане на показанията на индивидуалните и общи водомери, изразходваното количество питейна вода ще бъде изравнено в съответствие с реалното потребление.

От ръководството.