Blog

Съобщение

ПОВТОРНА ПОКАНА

На основание т.4.6 от Приложение № 3 към чл13б от ПРУПДТДДУК е отправена повторна покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона на кредитните институции.

Повторна-покана

Документация