Blog

Сключване на задължителна застраховка “Гражданска отговорност” за МПС собственост на “ВиК” ООД гр. Исперих за срок 1 година

Указания

проект-договор

Обява

Образци

Гр-отг-Таблица-№-1

Информация за удължаване на срока – http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9059175

Протокол

Договор