Blog

Доставка на един брой нов комбиниран багер-товарач за нуждите на “ВиК” ООД гр. Исперих

1.Документация

2.Образци на документи

3.Обявление

4.Решение

Протокол ОП Багер

Решение ОП Багер