Blog

„Инкасиране на дължими суми за изразходваната питейна вода от потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих”

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9049399

адм. св. ПР.1

Декл. пр дог. Пр.6

Декл. чл.47,ал.1,2 и 5 ЗОП Пр.7

Пр.3 от подизпълнител

Пр2 за подизпълнител

Проект договор

Техн. оферта Пр.4

Цен. оферта пр.5

ОП

Договор Бълг пощи

плащане 31.03.16