Blog

Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за МПС собственост на „ВиК” ООД гр. Исперих за срок от 1/една/ година

Tablica

административни сведения Пр.2

Декл. 47 ал.1,2,и5 Пр. 5

изискввания

проект договор

техн. оферта пр.3

Ценова офертаПриложение 4

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9047838

протокол

Договор ГР отг